Iekšējie noteikumi bērnu izklaides centrā „Playday”

Pirms bērnu kompleksa apmeklējuma, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet savus bēŗnus ar „Playday” noteikumiem.

 1. Reģistrējiet savu bērnu administratora reģistrā;
 2. Pirms atsāt bērnu izklaides kompleksā, pārliecinieties, vai viņš nevēlas aiziet uz tualeti;
 3. Kompleksa personāls nenes atbildību par bērniem, bērnu pieskatīšana ir to vecāku
  uzdevums un atbildība;
 4. Izklaides centrā „Playday” aizliegts atrasties āra apavos un apģērbā, mantu glabāšanai
  izmantojiet garderobi;
 5. Personāls nenes atbildību par garderobē atstātajām mantām, kā arī par nozagtajām vai bez
  uzraudzības atstātājām mantām;
 6. Higiēnas apsvērumu dēļ nav atļauts uzturēties „Playday” basām kājām. Lūdzam izmantot
  zeķes;
 7. Izklaides centrā nav atļauts ēst un dzert, izņemot ēšanai domātajās zonās;
 8. Rotaļu centrā ir stingri aizliegta alkohola lietošana, kā arī uzturēšanās alkohola reibumā;
 9. Bērnu ratus jāatstāj garderobē;
 10. Mūsu izklaides kompleksā bērni nekaujas un negrūstas, kā arī nelauž rotaļlietas vai
  rekvizītus. Playday darbiniekiem ir tiesības pieprasīt samaksu par tīši salauztajām
  rotaļlietām;
 11. „Playday” neatbild par iespējamajiem apmeklētāju nelaimes gadījumiem, izņemot, ja tie
  radušies kompleksa aprīkojuma defekta dēļ;
 12. Uz slīdkalniņiem aizliegs:
  – stāvēt;
  – slidināties ar galvu pa priekšu vai uz vēdera, kā arī stāvot kājās;
  – Lēkt no slīdkalniņa augšējās malas, rāpties pa slīdkalniņu uz augšu;
 13. Bērni vecumā līdz 3 gadiem drīkst atrasties izklaides kompleksā tikai vecāku pavadībā;
 14. Atrodoties „Playday” bērniem aizliegts:– ēst;
  – dzert;
  – košļāt gumiju;
  – nēsāt krelles, kulonus un citus priekšmetus, kas var apdraudēt bērna veselību;
  – kāpt uz konstrukciju aizsargbortiem. 

   

  Gadījumā, ja apmeklētājs neievēro „Playday” iekšējās kārtības noteikumus,  (tostarp
  atrakciju lietošanas noteikumus) vai prasības drošībai, izturas agresīvi, traucē vai apdraud
  citus bērnus, darbiniekiem ir tiesības tam aizliegt izklaides centra izmantošanu.